Ontvangen November:

Adoptiebijdragen                                               € 3130,-

Donaties                                                               € 3709,54

Castratieborg                                                      €   200,-

Supportverkopen                                               €   137,94

 

 

Totaal ontvangen                                              € 7177,48

Uitgaven November:

Bankkosten                                                   €      24,25

Onkosten                                                       €     735,02

Preparekosten                                             €    3810,-

Voer                                                                 €   1664,59

Castraties / Vaccinaties                             €       375,-

 

Totaal uitgaven                                            €   6608,86