PS DOROHOI

Sinds half 2019 werken we niet meer samen met deze shelter.

We hebben altijd dáár gewerkt waar de nood het hoogste was; gebleken is dat onze andere projecten, waaronder PS Mioveni, PS Bals en priverescuer Beatrice, méér dan ooit onze hulp nodig hebben....