Privacy-verklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt:

 

Stichting Heart 4 Botosani Strays kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van onze  diensten, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van ons intakeformulier en het e-mailcontactformulier op de website aan Stichting Heart 4 Botosani Strays verstrekt. Stichting Heart 4 Botosani Strays kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

                                                             * Uw voor- en achternaam  
                                                             * Uw adresgegevens
                                                             * Uw telefoonnummer

                                                             * Uw e-mailadres

                                                             * Uw paspoort- of rijbewijsnummer

 

                                        Waarom hebben wij deze gegevens van u nodig:

 

                                                            Stichting Heart 4 Botosani Strays verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te                                                                          kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen                                                                            benaderen indien u telefonisch niet bereikbaar bent of zou zijn. Denk hierbij aan onze procedure voor                                                                        bemiddeling van rescue-honden en het verlenen van na-zorg voor uw hond.

 

                                                           Ook kan Stichting Heart 4 Botosani Strays, uw ingevulde persoonsgegevens gebruiken in het kader van het                                                             uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst  over uw adoptie- of fosterdier en het reserveren van zijn                                                               of haar reis met een officiëel trace gecertificeerde dierentransporteur naar Nederland om de officiële                                                                       reisdocumenten te verkrijgen.

 

                                       Hoelang worden deze gegevens door ons bewaard: 

                                                          Stichting Heart 4 Botosani Strays, bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om het doel                                                            te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen adoptie- of fosterovereenkomst tot                                                            stand komt worden deze gegevens maximaal 1 jaar bewaard.

 

                                      Wie er inzage heeft in uw gegevens:

 

                                                        Stichting Heart 4 Botosani Strays, verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden en ook alleen indien dit                                                          nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.                                                              (Zie ook het genoemde dierentransport volgens Europese regelgeving)

                                                        StichtingHeart 4 Botosani Strays, neemt de bescherming van uw gegevens heel serieus.

 

                                                      

                                     Stichting Heart 4 Botosani Strays 

                                                       Maasdijk 108

                                                       5328 BJ  Rossum

                                                      ( Geen bezoekadres ! )

 

                                                      Tel. 06-10299421 / 06-26448761 /010-4550441
                                                      info@stichtingheart4botosanistrays.nl 

 

                                                    INSCHRIJFNR K.V.K 66215765

                                                    RSIN.NR.856446440

                                                    NVWA EG-nummer 316480

                                                    UBN 6421298