Ontvangen Juni:

Adoptiebijdragen                         €  2465,-

Donaties                                         €  1602,86

Supportverkopen                         €      50,-

 

 

 

 

Totaal ontvangen                        €   4117,86

 

 

 

Uitgaven Juni:

Bankkosten                             €      25,05

Onkosten                                 €    656,48

Uitreiskosten                          €  1305,-

Voer                                           €  1502,87

Dierenartskosten                  €    460,42

Castraties                                €  1000,-

 

Totaal uitgaven                     €   4949,82