Ontvangen Februari: 

Adoptiebijdragen                   € 1805,-

Donaties                                   €   890,21

Supportverkopen                  €      15,-

 

 

 

Totaal ontvangen                  €  2710,21

Uitgaven Februari:

Bankkosten                        €       8,-

Dierenartskosten             €   169,27

Voer                                      € 1500,-

Verlaten honden              €    770,-

Uitreiskosten                     €   525,-

Onkosten                            €   897,41

Totaal uitgegeven            € 3869,68