Ontvangen Augustus:

Adoptiebijdragen                                             €   700,-

Donaties                                                             €   756,13

Supportverkopen                                             €  137,75

 

 

 

Totaal ontvangen                                             € 1593,88

Uitgaven Augustus:

Bankkosten                                                €       8,-

Onkosten                                                    €     641,62

Preparekosten                                          €     585,-

Voer                                                             €     430,-

Castraties                                                   €      50,-

 

Totaal uitgaven                                        €   1714,62