Ontvangen Januari: 

Adoptiebijdragen                €   1517,73              

Donaties                                €      470,25

Supportverkopen                €     208,62

 

 

 

 

Totaal ontvangen                €   2196,60

 

Uitgaven Januari:

Bankkosten                     €        13,10

Dierenartskosten          €   1683,-  

Transportkosten            €  1451,-

Terugbetaling                 €    155,-   

Div. onkosten                 €       71,50 

Portokosten                    €       44,90

 

Totaal uitgaven             €    3418,50