Ontvangen Maart:

Adoptiebijdragen            € 2555,-

Donaties                            €   717,25

Supportverkopen           €      71,28

 

 

Totaal ontvangen           € 3989,53

Uitgaven Maart:

Bankkosten                €      8,-

Uitreiskosten             €  800,-

Preparekosten           €   590,-

Entingen                      €   500,-

Kosten                          €  183,60

Totaal uitgaven         € 2081,60