Ontvangen Juli: 

Adoptiebijdragen                       €  2060,-

Donaties                                       €    507,20

Supportverkopen                      €      45,-

 

 

 

Totaal ontvangen                      € 2612,20

 

Uitgaven Juli:

Bankkosten                          €      9,13

Onkosten                              €    76,90

Uitreiskosten                       €  690,-

Voer                                        € 1750,-

Dierenartskosten               € 1310,-

 

Totaal uitgaven                  €  3836,03