Ontvangen Januari: 

Adoptiebijdragen                €   2871,17              

Donaties                                €      950,-

Supportverkopen                €     270,60

 

 

 

Totaal ontvangen                €   4091,77

 

Uitgaven Januari:

Bankkosten                     €        8,-

Dierenartskosten          €      74,90

Preparekosten               €  1075,-

Operatielamp                €   1850,-            

Castraties                        €  1500,-

Castratieborg                 €    100,-

Totaal uitgaven             € 4607,90