Ontvangen April:

Adoptiebijdragen          €  3300,-

Donaties                          €     432,17

Supportverkopen          €       20,-

 

 

 

 

Totaal ontvangen          €   3752,17

Uitgaven April:

Bankkosten               €       8,-

Uitreiskosten            €  1000,-

Castraties                   €  1000,-

Preparekosten          €    935,-

Voer                              €    540,74

Dierenartskosten     €       75,-

Kosten                         €      676,48

Totaal uitgaven        €    4235,22